Nhạc điệu tâm hồn

Nhạc điệu tâm hồn

Âm nhạc nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, tưới tắm những tâm hồn đương độ già cỗi và không ngừng vượt mọi khoảng cách không gian, thời gian để kết nối chúng lại với nhau. Vì thế hãy luôn trân trọng và lắng nghe bằng cả trái tim mình!

KHO INFOGRAPHIC