Vần thơ tuổi hoa

Vần thơ tuổi hoa

Nhà thơ nổi tiếng thời Lê sơ Hoàng Đức Lương từng nói rằng “Thơ là sắc đẹp ở ngoài sắc, vị ngọt ở ngoài vị, không thể trông bằng mắt thường, nếm bằng miệng thường”. Thiếu thơ ca không gì có thể trở thành chính nó. Vì thế, hãy giúp trẻ được “tắm mình” trong sắc đẹp, vị ngọt tuyệt vời của thơ ca ngay từ khi còn bé để gieo hạt giống cho những tâm hồn nghệ thuật hồn hậu và thiện lương trong tương lai!

KHO INFOGRAPHIC