Chỉ mắt “cú vọ” thôi chưa đủ để tìm ra được điểm vô lý của 10 bức tranh này

0
216

LBC – Tinh mắt đã đành nhưng đó chỉ là điều kiện cần mà thôi! Muốn giải mã được 10 bức tranh thú vị dưới đây, bạn còn phải tập trung cao độ và động não một chút mới đủ.

Này nhé, mỗi bức tranh bạn sắp sửa xem sẽ tồn tại một điểm bất hợp lý, không thể xảy ra ngoài đời thực. Nhiệm vụ của bạn là thật sự chú tâm vào bức tranh nhằm phát hiện bằng được điểm vô lý ấy.

Tìm đúng cả 10 điểm chứng tỏ bạn không chỉ có đôi mắt “cú vọ” mà còn có khả năng tập trung cao và tư duy vô cùng logic nữa đấy!

Bắt đầu nào!!!

1

Tinh mắt tìm điểm vô lý trong tranh 1

2

Tinh mắt tìm điểm vô lý trong tranh 2

3

Tinh mắt tìm điểm vô lý trong tranh 3

4

Tinh mắt tìm điểm vô lý trong tranh 4

5

Tinh mắt tìm điểm vô lý trong tranh 5

6

Tinh mắt tìm điểm vô lý trong tranh 6

7

Tinh mắt tìm điểm vô lý trong tranh 7

8

Tinh mắt tìm điểm vô lý trong tranh 8

9

Tinh mắt tìm điểm vô lý trong tranh 9

10

Tinh mắt tìm điểm vô lý trong tranh 10

Và đây là ĐÁP ÁN!!!

.

..

….

…..

……

…….

……..

………

……….

………

……..

…….

……

…..

….

..

.

1

Đáp án trò chơi tinh mắt bằng tranh 1

2

Đáp án trò chơi tinh mắt bằng tranh 2

3

Đáp án trò chơi tinh mắt bằng tranh 3

4

Đáp án trò chơi tinh mắt bằng tranh 4

5

Đáp án trò chơi tinh mắt bằng tranh 5

6

Đáp án trò chơi tinh mắt bằng tranh 6

7

Đáp án trò chơi tinh mắt bằng tranh 7

8

Đáp án trò chơi tinh mắt bằng tranh 8

9

Đáp án trò chơi tinh mắt bằng tranh 9

10

Đáp án trò chơi tinh mắt bằng tranh 10

Ngạn Tiếu (Theo Bright Side)