[Đồng dao học] – Mười ngón tay

0
603

LBC – “Mười ngón tay” có ngón ngắn, ngón dài tượng trưng cho rất nhiều nghề, nhiều việc bàn tay ta có thể làm trong cuộc đời. Bài đồng dao có ngụ ý hẳn hoi, bạn chớ hiểu theo nghĩa trên mặt chữ, cho rằng chỉ cần dùng nguyên ngón cái là cày được ruộng, rồi nâng ngón út lên là chải được đầu à nha! 🙂

Mười ngón tay

Đồng dao "Mười ngón tay" 1

Mười ngón tay

Đồng dao "Mười ngón tay" 2

Ngón đi cày

Đồng dao "Mười ngón tay" 3

Ngón tát nước

Đồng dao "Mười ngón tay" 4

Ngón cầm lược

Ngón chải đầu

Đồng dao "Mười ngón tay" 5

Ngón đi cấy

Đồng dao "Mười ngón tay" 6

Ngón chăn trâu

Đồng dao "Mười ngón tay" 7

Ngón chèo đò

Đồng dao "Mười ngón tay" 8

Ngón cầm bay

Đồng dao "Mười ngón tay" 9

Ngón đánh cờ

Đồng dao "Mười ngón tay" 10

Ngón giữ biển

Đồng dao "Mười ngón tay"

Tôi ngồi đếm

Mười ngón tay.

Sưu tầm: Luonbencon

Minh họa: Phạm Hoan