Người làm vườn và các con trai

0
65

LBC – Người làm vườn muốn dạy nghề của mình cho các con trai.

Truyện "Người làm vườn và các con trai" 1 Trước khi qua đời, ông gọi các con đến và bảo:
Thế này các con nhé, khi nào bố chết, các con hãy tìm kỹ cái vật bố giấu trong vườn trồng nho!

Truyện "Người làm vườn và các con trai" 2

Các con ông tưởng rằng ở đó có kho báu nên khi bố qua đời, họ đi đào xới rất kỹ từng tấc đất ở khu vườn trồng nho.

Truyện "Người làm vườn và các con trai" 3

Đào mãi, đào mãi mà không tài nào tìm thấy kho báu, nhưng bù lại, đất ở vườn trồng nho được xới trộn vô cùng kỹ lưỡng.

Năm đó, nho ra quả nhiều và rất to, rất ngon. Thế là họ bán được rất nhiều tiền và trở nên giàu có.

Tác giả: Lev Nikolayevich Tolstoy (Lép Tôn-xtôi)

Minh họa: Phạm Hoan