[Nhạc thiếu nhi] – Đếm sao

4
92

LBC – Chưa cần đến bảng biểu, chữ số, chỉ cần cùng con ngồi đếm sao trời, bạn đã cho con một kỷ niệm tuổi thơ vô cùng đáng nhớ, đồng thời truyền nguồn cảm hứng để sau này con tiếp cận môn Toán một cách tự nhiên và dễ dàng hơn.

Đếm sao

Sáng tác: Văn Chung

Trình bày: Uyên Nhi

Một ông sao sáng, hai ông sáng sao
Ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng
Bốn ông sao sáng
Kìa năm ông sao sáng
Kìa sáu ông sáng sao trên trời cao
Bảy ông sao sáng, tám ông sáng sao, chín ông sao sáng
Sáng chiếu muôn ánh vàng
Mười ông sáng sao
Kìa sông Ngân trong sáng
Mờ chiếu ánh muôn sao trên trời cao

Đêm thì khắp bốn phương trời toàn sao, lóng lánh sáng người chiếu xa
Ngày thì sao sáng giữa cờ sao vàng, cờ đỏ em đếm
Kìa một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười
Trăm nghìn vạn triệu vô số hằng hà trên nước Việt Nam

Cờ Việt Nam…

——————————————-

Cùng xem và hát theo nhé!

Sưu tầm: Luonbencon

4 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN