[Thơ tiểu học] – Ếch con học bài

0
1599

LBC – Ếch con rất chi là chăm chỉ. Ông trời “than khóc”, ếch vẫn đội mưa đi học, chẳng bỏ buổi nào. Vì ở lớp có cô giáo ếch giảng bài rất hay này, có các bạn chơi rất vui này, lại còn được học nhiều điều vô cùng bổ ích và lý thú nữa… Bé có giống ếch không? 🙂

Ếch con học bài

Bài thơ "Ếch con học bài" 1

Ếch con đi học trời mưa
Lá môn xanh mướt đội vừa trùm vai
Đến nghe cô ếch giảng bài
Ốp ốp, nặng ộp, vui tai quá chừng!

Bài thơ "Ếch con học bài" 2

Thế rồi nhạc điệu tưng bừng
Ốp ốp, ộp ộp! Đón mừng ếch con
Đêm đêm tiếng ộp kêu giòn
Nghe ra có tiếng ếch con học bài.

Tác giả: Phạm Thị Lan

Minh họa: Phạm Hoan